Порекло становништва села Житорађе (по књизи Житорађа), општина Владичин Хан – Пчињски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Врањска Котлина“, насталој на основу података прикупљених од 1951. до 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села

Житорађе је пољско село; лежи око реке Врле на дну Масуричке Котлинице. Покрај Житорађе води пут Владичин Хан – Сурдулица.

Житорађе је село разбијеног типа. Сиџимска Махала лежи лево од Врло, док су остале три махале – Чинговска, Шејтановска и Дурићевска – на десној страни Врло.

Житорађе је 1952. године у свом саставу имала 119 домаћинстава.

Постанак и име села, старине и прошлост

Место Црквиште налази се између Шејтановске и Дурићевске Махале. Ова је црква „пропала“ за време Турака. Раније су се познавали путеви који су водили према тој цркви. Прича се да је била посвећена Св. Луки.

Потес Калуђерка налази се у источном крају села, изнад Сиџимске Махале. Верује се да је ту постојао стари манастир, а око њега налазило се „калуђерско гробље“.Од ранијег манастира ископавани су темљеи, гробови и један бунар.

Јуриште је место у источном делу села, близу Манастиришта. Прича се да се једном на Јуришту окупљао народ и договарао за устанак против Турака. Тада су на окупљени народ „извршили јуриш Дебрани“. Том приликом невесте су побацале накит у бунаре.

Када су основана Житорађе не зна се. Име насеља без сумње постало је због родности његове околине. Приликом ослобађања од Турака 1878. године насеље је имало већи број муслиманских Арбанаса и четири српске куће. Домови Арбанаса налазили сз се и свим данашњим махалама. Поједине породице звале су се: Османови, Авметови, Пајазитови, Раманови, Ракипови и др. Те године Арбанаси су се иселили а земљу продали Србима. Житорађе је имало два муслиманска гробља. Једно се налазило у Дурићевој Долини. Тамо се познају поједини гробови. Прича се да је Житорађе под Турцима имала и џамију „на дрвени диреци“.

Сеоска слава је првог дана Духова. Ова слава „узета је због сточних болести и градобије“ после ослобођења од Турака.

Гробље се налази код Ченговске Махале.

Преузето са линка: